Verkoop stocklots aan ons

Verkoop uw restpartijen en overvoorraden aan XMBO Trading. Vrijwel iedere bedrijfstak heeft te maken met het fenomeen stocklots. Zo kopen wij onder meer van producenten, importeurs, distributeurs, logistieke bedrijven, rederijen, retailers, verzekeraars, curatoren en reclamebedrijven.

Het ontstaan van overvoorraden

Het ontstaan van overvoorraden kan verschillende oorzaken hebben welke ook sector afhankelijk zijn. Zo zal een producent, importeur of distributeur te maken hebben met verouderde stocks, onverkochte en geretourneerde voorraden, maar ook beschadigde of afgekeurde partijen. Ook vernieuwing, innovatie en andere ontwikkelingen kunnen er de oorzaak van zijn dat huidige voorraden moeilijker of niet mee verkopen. Logistieke bedrijven kunnen om geheel andere redenen te maken hebben met stocklots, bijvoorbeeld doordat zij gevraagd word opgeslagen goederen te liquideren. Ook heeft de logistieke bedrijfstak te maken met het zogenaamde retentie recht, waarbij goederen verkocht mogen worden ten laste van onbetaalde opslagkosten. Belangrijkste feit echter in alle gevallen waarbij het gaat over stoklots, is dat het dood kapitaal betreft en bovendien een extra kostenpost doordat de kosten van opslag etc. blijven doorlopen. Daarbij gaat de waardevermindering alsmaar door terwijl wanneer dit kapitaal liquide beschikbaar zou zijn, u deze middelen zou kunnen herinvesteren ten behoeve van uw omzet.

Waarom aan XMBO verkopen

Eenieder kan geconfronteerd worden met geannuleerde orders, overproducties, rest-stocks, assortimentswissels, end of line, et cetera. Men ziet in dat er vrije ruimte in de magazijnen en liquiditeit gecreëerd moet worden voor de toekomst. Op dat moment komen wij in beeld. Met inmiddels ruim 16 jaar ervaring in de handel met restpartijen, weten wij dat er behoefte bestaat aan een betrouwbare partner zoals wij. Een partner die evalueert, met u in gesprek gaat en direct terugkomt met een concrete bieding op uw rest voorraden. Ten alle tijden houden wij rekening met uw wensen en eventuele restricties welke u graag gewaarborgd ziet.

Wat we voor u doen

Wij zetten uw stocks direct om in liquiditeit door te evalueren, te bieden, te kopen en direct te betalen. Daar waar vele “stocklot traders” enkel als bemiddelaar optreden gaan wij verder, u zit aan tafel met beslissers die direct kopen. Wij hechten veel waarde aan uw privacy en wensen en zorgen er altijd voor dat uw stock zo geruisloos mogelijk wordt weggezet zodat uw huidige markt hier geen hinder van ondervindt.

Offline en online

Onze verkoopkanalen bevinden zich zowel offline als online. Offline zijn wij in staat grote partijen in delen op te splitsen zodat zij niet opvallen in de markt. Echter behoort het ook tot de mogelijkheden grote aantallen bij winkelketens weg te zetten. Ook exporteren wij buiten Europa, bijvoorbeeld naar het Midden-Oosten, Afrika en Rusland.

Aan wie wij verkopen

Wij hebben online verkoop volledig in kaart. We verkopen goederen aan de grootste online Shops en platform stores, dagactie websites, private shopping clubs etc.Talloze mogelijkheden dus! Wij gaan graag het gesprek met u aan.

Meer weten over aan ons verkopen?

Wilt u meer weten over onze werkwijze en uw stocklots aan ons verkopen? Neem dan contact op met ons. XMBO Trading handelt met respect voor uw markt en privacy. We communiceren en beslissen snel zodat u weet waar u aan toe bent.

Partijgoederen aanbieden via uw telefoon?

Binnen 12 uur

  • Nemen we contact met u op en doen u bij interesse een aanbod

Binnen 24 uur

  • Bent u akkoord? Wij gaan direct over tot betaling van het overeengekomen bedrag

Binnen 72 uur

  • XMBO stuurt een ophaalplan
  • U kunt zich weer richten op uw core business